Feb 11, 2015

Untuk kamu


Kuat kuat pun
Ceria ceria pun
Baik baik pun
Bahagia bahagia pun
Tuhan uji.


Selain aku,
Tuhan ada.

Selain aku yang rindu
Tuhan pun,
Sedang rindu kamu.


Berdiri ya sayang.
Aku tolong.